Народно читалище „Напредък-1930” - село Кабиле

Народно читалище „Напредък-1930”с.Кабиле, община Тунджа, област Ямбол е създадено през 1930 г. под ръководството на на учителя Петко Николов Андреев. Едновременно със създаването на читалището се създава и библиотеката. От 1933г. е привлечен в читалището Стефан Казаков, който е и първият председател на читалището. Малко по-късно започва да се развива самодейност в читалището, а именно – театрална група, сурвакарска, коледарска. През 1980г. се създават още – коледарска група, кукерска група, детска фолклорна група, група за автентични песни и танци и всички те създават ансамбъл”Кабиле”, който съществува и до днес. През следващите години ансамбъл”Кабиле” печели много национални и международни награди.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Ние решихме да вземем участие във вашата инициатива, защото искаме да популяризираме автентичния фолклор на нашия край.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Да би спомогнало. Със създаването на сайт ние от НЧ”Напредък-1930” с.Кабиле и с формираните групи към него ще покажем на българския народ , че обичаме българското и искаме да го запазим с неговите автентични традиции и обичаи.