Национален Фонд „Култура“

Национален Фонд „Култура“ e българска организация, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина. Основната си цел реализира като набира, управлява и разходва средства, предназначени за провеждане на националната политика в областта на културата, заложена в Програмите на правителството на Република България за съответния период и в Закона за закрила и развитие на културата. Приоритетите в дейността на Национален фонд “Култура” са съобразени и с критериите от глава “Култура и аудио-визия” от Договора за присъединяването на България към Европейската общност.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Основната причина, поради която Национален фонд „Култура” се включва в тази инициатива, е, че изключително много харесахме такъв тип, не просто помощ, а подтик организации, артисти-изпълнители и т.н., занимаващи се в сферата на културата, да направят своето онлайн присъствие по-забележимо, по-иновативно и по-красиво. Смятаме, че присъствието в глобалната мрежа, дори и на национално ниво, е от огромно значение за създаването и реализацията на културна дейност. То не само е стимул и мотивация за развитие, но и прекрасен начин за разширяване на публиките и техните познания „за нас”.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Присъствието на Национален фонд „Култура” в Интернет пространството чрез собствен сайт е повече от важно. Всекидневно с нас се свързват хора с въпроси, молби за помощ и други чрез e-mail, Facebook и телефони. Те са добре информирани за дейността ни от нашата Интернет страница, което говори, че тя наистина е ефективен и ефикасен начин за разпространение на информация, която е от водещо значение за нашите кандидат-бенефициенти и бенефициенти. Разбира се, има такива, които не са запознати с нея, и ние не пропускаме възможността да ги препратим към нашия уеб адрес.