Професионална гимназия за приложни изкуства – град Смолян

Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян е създадена през 1976 година с цел проучване и съхраняване на занаятите в региона. Оттогава до днес е оцеляла специалността Художествен текстил, а другите две, по които имаме прием в момента са Рекламна графика и Иконопис. В училището се събират талантливите деца от региона. Допълваме обучението им с работа по проекти, свързани с проучване на традиционните занаятчийски техники и с културен обмен.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Търсим всички възможни начини за популяризирането на ПГПИ – Смолян и на труда преподавателите и учениците, които несъмнено са част от културния живот на региона.
    /поне/
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Би могло да се случи ако в него имаме възможност да споделяме творби на нашите учители и ученици, както и опита си от работата по проучването и съхранението на занаятчийски техники от региона.