Регионална библиотека “Любен Каравелов” - град Русе

Регионална библиотека “Любен Каравелов” - Русе е основана през 1888г. Днес тя е водещ културен, информационен и образователен институт. Предоставя равни възможности за достъп до културно наследство, знание, информация, образование и услуги. Библиотеката работи за укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура и духовни ценности. Посредник е между творци, артисти и жителите на Русе и региона. Насърчава към активно участие в обществения живот. Грантополучател по програма Глобални библиотеки – България и EIFL-PLIP, член на Българската библиотечно-информационна асоциация и асоцииран член на IFLA. От 2005 година Регионална библиотека “Любен Каравелов” - Русе организира и провежда единствения за страната Международен конкурс за exlibris. Конкурсът е изключително популярен у нас и извън страната. Библиотеката притежава единствената публична exlibris сбирка в България. Идеята на проектното предложение е да бъде изработи сайт, който да е иновативна платформа за достъп и разпространение на културни продукти. В тази платформа библиотеката ще предоставя достъп до ресурси неизползвани на достатъчно ниво до сега, като се адаптира към съвременните потребностите на читателите. Тук включваме: електронни услуги, достъп до галериите на конкурс „Exlibris“ и достъп до информация за местна история.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Участваме в инициативата, защото целта ни е чрез повишаване видимостта на дейностите ни, нашата библиотека да послужи като модел за развитие на обществените библиотеки.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Важна роля на обществените библиотеки е да бъдат центрове на културния живот на общността. Чрез създаването на сайт, с цел той да служи като културен портал, ние предоставяме възможност творци и артисти да информират и да представят своята дейност пред максимално широка публика. Тази платформа може да се превърне в модел, който да бъде приложен и при други библиотеки. Това ще подпомогне и ще насърчи потреблението на културни продукти в населени места, където тези артисти не могат да присъстват.