Другото кино

Казвам се Красимир Кастелов - магистър по журналистика и мениджмънт на социалните дейности. В момента съм хоноруван преподавател по „Кино и медии“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ и редовен докторант в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Предстои ми докторска защита за „Българското кино след 1989 г.“ Член съм на СБФД. Собственик и издател съм на интернет сайта „Другото кино” (http://drugotokino.bg), където публикувам обзорни статии и анализи по проблеми на киното и портрети на прочути кинотворци. В рубриката „БГ Форум“ (http://drugotokino.bg/bgforum) в същия сайт се опитвам да анализирам ситуацията в българското кино. Нуждая се от подкрепа, за да мога да превърна тази рубрика в отделен сайт – на български и английски език – поссветен на проблемите на българското кино.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Убеден съм, че Интернет е идеалното място за информиране и образоване на хората, които все още вярват в културната мисия на киноизкуството (респ. на българското кино. За съжаление, повечето хора гледат филми само за развлечение и дори за убиване на времето, допринасяйки косвено за все по-повърхностното отразяване на филмовата тематика в медиите и за еднообразието на репертоара в кината. Това крие сериозна заплаха за българското кино, което се нуждае от по-качествено популяризиране и от сериозен дебат върху сегашното и бъдещето му състояние
    Участвам в подетата от вас инициатива, защото се надявам, че ще получа подкрепа да продължа да правя още по-добре това, което най-добре умея.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Ако разполагам с професионално изградена интернет платформа, бих могъл да допринеса много за каузата на българското кино. Вярвам, че съм го доказал през тези две години от съществуването на сайта ми „Другото кино“. Българското кино се нуждае от сайт като „Другото кино“, който да се превърне в свободно поле за информация, анализи и дискусии по неговите проблеми. Сегашната тенденция на задълбочаваща се бездуховност е изключително опасна. Трябва да има подобни сайтове, които да са нейна алтернатива.