Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – град Ловеч

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – Ловеч е създадена 1870 г. През цялото си съществуване – от края на XIX век до наши дни – библиотеката заема достойно място в обществения и културния живот на град Ловеч. Създадена от група изявени личности, за да обслужва интелектуалните им потребности, с течение на времето Ловешката библиотека, от място за съхранение и опазване на книжното богатство на града, се превръща в духовно средище, в желано пространство за изява на изгряващи и утвърдени таланти, за хора, споделящи общи интереси в сферата на литературата, изкуството, науката, културата. Тук студенти, интелектуалци, научни работници, ученици и пенсионери търсят и намират отговори по вълнуващи теми. Обучават се за работа с компютър и интернет. В последните години библиотеката се наложи като модерна и динамично развиваща се структура, водеща сред библиотеките в страната. Наред с книгите и периодичните издания, грижливо съхранявани повече от век, съвременната библиотека предлага бързо, качествено и всеобхватно обслужване, напълно автоматизирано, използва неограничен ресурс от информационни източници. Библиотеката черпи и прилага активно световния опит в търсенето, съхраняването и популяризирането на информация.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Предизвикателството и желанието за създаването на един по-пълен сайт
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Много от сайтовете, които са свързани с културата и културните институции не работят. По-голяма част от тях не се обновяват, други не са актуални. Информацията в тях е непълна или разхвърляна, което отегчава потребителя в търсенето на дадена информация. С помощта на сайта на Ловешката библиотека потребителите ще бъдат максимално улеснени. Ще могат от сайта на библиотеката да черпят информация, както за случващото се при нас, така и в региона. Ще бъдат популяризирани сайтове на други културни институции. Ще може да се намери информация за престоящи културни събития в Ловешка област . Малко известни за широкият кръг от хора са и сайтовете, в които може да се чете он-лайн книга.