Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – град Разград

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – град Разград е културен институт със 143-годишна история. Притежава над 230 000 тома библиотечни документа. Годишно регистрира около 2000 потребители при 250 посещения на ден. Извършва основни и специализирани библиотечно-информационни услуги, провежда културно-образователни инициативи за деца и възрастни. Библиотеката разполага с 43 компютърни конфигурации, от които 25 по програма „Глобални библиотеки - България”. Предоставя безплатен достъп до Интернет за местната общност за преодоляване на информационното изключване. Осъществява координационна, квалификационна и експертно-консултантска дейност по отношение на останалите обществени библиотеки на територията на област Разград. В библиотеката работят 24 високо квалифицирани библиотечни специалисти.

 • Въпрос

 • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
 • Отговор

 • Професионалното изграждане на динамичен и добре организиран сайт разширява и обогатява цялостната дейност за предоставяне на електронни и други информационни услуги на нашите потребители, дава възможност за дистанционно ползване на: е-Библиотека, е-Книга, е-Култура, е-Правителство, е-Издания, е-Здраве, е-Заетост. Недостатъчните финансови ресурси ограничават развитието и обновяването на съществуващия сайт.
 • Въпрос

 • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
 • Отговор

 • Библиотеката като най-демократичната институция за достъп до информационни ресурси и услуги предоставя равноправен достъп до знания и информация за всички.
  Уебстраницата на библиотеката е порталът към информация и библиотечно-информационни услуги за гражданите.
  Сайтът е и начин:

  - да формира информационна грамотност с новите възможности на web;
  - да опази, съхрани и популяризира писменото културно-документално наследство за идните поколения;
  - да провокира, заинтересова и намери повече съмишленици за каузата БИБЛИОТЕКИ;
  - да предостави онлайн достъп до библиотечни каталози и дигитални колекции на притежаваните уникални краеведски ресурси.