Сдружение „Инициативи за фолклор Балкан”

Сдружение „Инициативи за фолклор Балкан” е организация на хореографи и изпълнители от Фолклорен танцов ансамбъл „Балкан” при НЧ „Цар Борис ІІІ – 1928 г.“ с предмет на дейност: издирване, съхраняване и популяризиране на българския фолклор. Основна цел на сдружението е запознаване, разширяване и обогатяване на познанията за българския фолклор в страната и в чужбина. Ансамбълът е създаден през 1954 г. Лауреат на Златни медали на ІV, V, VІ, и Седми Републикански фестивали на художествената самодейност и носител на званието “Представителен”. През 2004 г. ансамбълът е удостоен със Сребърна лира на Съюза на музикалните и танцови дейци в България, и с Грамота на Министерство на културата. Член на Националната секция на ЦИОФФ – България и носител на званието „Представителен ансамбъл на ЦИОФФ – България”. През 2010 г. ансамбълът спечели и Голямата танцова награда на гр. София, наградата за новосъздадено произведение и наградата за музика. През 2011 г. Съветът на европейската научна и културна общност удостои Балкан със Златна книга за принос към развитието на българската култура. В дългата си творческа дейност съставът е удостояван и с множество грамоти, дипломи и плакети от различни институции, регионални, национални и международни фестивали. В ансамбъла са изградени още и 3 детски групи и школа за автентични хора. Репертоарът на ансамбъл Балкан включва танци от златното наследство на българската фолклорна хореография. Ежегодно ансамбълът се изявява освен на български и на международни сцени. В ансамбъла са ангажирани хора с различна възраст, социален и професионален статус, обединени от интереса си към българския танцов фолклор.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Основната причина да вземем участие в настоящата инициатива е желанието ни да популяризираме по най-добрия начин българското фолклорно наследство чрез дейността на ансамбъла във всичките й форми – представителен ансамбъл, детски групи към ансамбъла, школа за автентични хора, оркестър, хореографи. Освен това за нас са важни международните и национални изяви на ансамбъла, с които ние можем да покажем на публиката част от националната ни култура. Въпреки че разполагаме със сайт, считаме, че той създава по-скоро теоретична представа за ансамбъла, поради което не е в състояние да предостави достатъчно атрактивно като обем, количество и начин дейността ни, и чрез нея – да провокира задълбочен интерес към българския фолклор. Дейността на ансамбъла през годините, както и получените отличия за нея ни задължава по възможно най-добрия начин да представяме културното наследство на България, в това число чрез описания на обичаите, върху които са изградени танците ни, костюмите от различните фолклорни области, и не на последно място достиженията на българските хореографи и композитори. В този аспект сайтът би разширил чувствително кръга от потребители на изнесената в него информация.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Възможностите, които създава един такъв сайт, могат да се разглеждат в два аспекта. Най-голямата полза от създаването му би имало за проявяващите интерес към българския фолклор извън границите на страната ни. Чрез него ще получат разностранна информация за нашето културно наследство. На второ място, но не по-малко по значимост, е възможността сайтът да предоставя информация и за интересуващите се от български фолклор посетители от България, в това число хореографи, танцьори, инструменталисти, както и просто за любители.