Сдружение „Creative Box”

Сдружение „Creative Box” е неправителствена организация, занимаваща се със създаването и реализирането на културни проекти предимно в сферата на сценичните изкуства. Дейността ни е ориентирана към младите хора.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Ключов фактор за развитие на нашата дейност е имиджът, който ни прави видими в публичното пространство. За младите хора единствената медия с реално значение е интернет. Затова е важно да имаме стойностен сайт, чрез който да представяме настоящите и бъдещите си инициативи. Смятаме, че каквото и да прави човек в съвременното общество, то ще остане анонимно, ако не е визуализирано и разпознаваемо в Мрежата. Познаваме работата на eDesign от създаването на сайта magicland.bg и се възхищаваме на иновативния Ви подход и професионализъм.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Един от проектите, по които работим в момента, се казва „Театър в аванс“ и е ученически фестивал за сценични изкуства (второто му издание се организира с подкрепата на Столична община като част от програмата, свързана с кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019). Основна цел на проекта е да подпомогне развитието на младежта и активното ѝ включване в културния живот на столицата. За да се повишат знанията, уменията и мотивацията на създателите и потребителите на културни продукти, от решаващо значение е тяхното представяне в публичното пространство. Логиката ни е, че ако имаме качествен сайт, чрез него ще привлечем потребители, които са бъдещите създатели и публики на българската култура.