Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Моята България“

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Моята България“.

Към този момент единствената цел на сдружението е организирането и провеждането на състезателната игра „Познавам ли моята България?“. Популяризирането на кутурно-историческите ни забележителности и провокирането интереса на децата към тях е основна цел на инициативата.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Инициативата има нужда от много по-сериозно представяне в интернет. Популяризирането на състезателната игра „Познавам ли моята България?“ е една от необходимостите за сериозно и трайно присъствие в интернет. Но това далеч не е единственото. По-съществената причина е необходимостта от място, където отборите, подготвящи се за участие, да могат бързо, лесно и удобно да получат необходимата им информация за достойно представяне. В сайта на инициативата можем да публикуваме всичко необходимо, за да помогнем на отборите предварително да се запознаят с културно-историческите забележителности, които ще участват в състезателната игра. Всичко това може да бъде представено по подобие на реалното състезание – в игрови вид. Би било много добре, ако се предостави възможност за публикуване на мнения и коментари след участието на децата. Това може да помогне за изграждането на едно общество от ученици, говорещи за културно-историческите забележителности на България.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Провокира интереса на децата към културно-историческото наследство и природните забележителности на България; обогатява познанията им за богатата ни история, паметниците на древни култури и природните феномени; повишава националното им самочувствие и любовта към родината.