Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура – „По действителен случай“

Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура – „По действителен случай“ е неправителствена организация в обществена полза, изградена от артисти на свободна практика. Организацията си поставя като мисия утвърждаването и популяризирането на високостойностно съвременно българско независимо изкуство и култура чрез професионално съчетаване на различни умения и театрални практики (драматургия, съвременен танц, музика на живо и импровизация) в единен сценичен акт. Сдружението има осем реализирани проекта с над шейсет представления в различни несценични пространства в Столицата и страната, две театрални награди „Икар“, награда от Министерство на Културата за принос в развитието на българската култура, номинация за ярки постижения в областта на културата на Столична община и др. Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура – „По действителен случай“, развивайки нови аудитории в Столицата, работи по посока децентрализация в сферата на изпълнителските изкуства и създаване на по-добри условия за професионална работа на принципа на свободната инициатива и проектното начало.

 • Въпрос

 • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
 • Отговор

 • Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура – „По действителен случай“ работи на проектен принцип, финансирането за който стига само за реализирането на артистичните проекти. Инициативата „Културата Онлайн“ е добра възможност да разгърнем дейността си, и да извършим вдъхновяващ обмен на идеи с най- голямата българска дигитална агенция “eDesign” чрез атрактивно представяне и широка видимост в интернет, привличайки интерес към все още новата за България област на съвременното изпълнителско изкуство. Неправителствения артистичен сектор у нас е слабо подкрепен финансово и законово, попадайки в пряка конкуренция с държавните, общински и частни културни организации и институти, което не е негов приоритет и цел. Атрактивното професионално създаване на интернет сайт ще даде една уникална възможност на нашата неправителствена организация да заяви своята достойна позиция, действителна художествена стойност и иновативност на фона на съвременното изкуство и култура в страната.
  През изминалите шест години като организация и в предходните три като неформална група сме натрупали доста опит, награди и признание, но не и сайт.
 • Въпрос

 • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
 • Отговор

 • Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура – „По действителен случай“ работи успешно и е част от културната среда в България от 2008 година като юридическо лице и четири години преди това като неформална група. Пътят, който сме поели, като мисия, екип и колаборативен начин на работа е свързан главно с изследвания и експерименти в създаването на творчески изпълнителски акт със собствен изграден почерк.
  - Създаването на сайт на нашата организация ще даде добра възможност за достигане същността и есенцията на работата ни, която е част от развиващата се съвременна култура. Ще се превърне в прозорец към творбите ни и индивидуалния подход към създаването на мултижанров пърформанс. Ще спомогне и за изграждането на лице, получаването на идентичност спрямо културната среда в страната.