Сдружение „Театър Виа Верде“

Сдружение „Театър Виа Верде“ е сдружение със статут на НПО и е основано през март,2012. Сдружението се учредява за осъществяване на общестевнополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел Осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в:
• Създаване, организиране и подпомагане реализацията на театрални и танцови спектакли, конкурси за популяризиране на театралното и танцово сценични изкуства и култура;
• Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество и културата;
• Създаване, популяризиране и съхранение на театралното и танцово сценични изкуства в София, България и чужбина;
• Подпомагането на личностната реализация чрез защита на авторските права върху авторски театрални и танцови сценични произведения, както и защита на професионалните интереси на творците, членове на Сдружението.
• Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на младежи, включително на такива с увреждания посредством изразните средства на изкуството.
• Популяризиране и реализиране на идеи, проекти, творци, институции и юридически лица, работещи в областта на театралното и танцовото сценични изкуства, както и реализиране на обмен между България и чужбина на такива

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Широкото ползване на интернет пространството ще улесни достъпността до творчеството на „Театър Виа Верде“
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Да.Сдружение „Театър Виа Верде“ се занимава изцяло с култура и заслужава да бъде част от българския културен живот.