Сдружение „Трансформатори“

Сдружение „Трансформатори“ е създадено в началото на 2009-а година от 6 млади архитекти, като основната ни цел е да се занимаваме активно с решаването на проблемите на архитектурата, дизайна и градската среда в България. Оттогава насам сме реализирали над 30 успешни проекта, чийто характер варира от социален, артистичен, изследователски, творчески работилници и дизайн и организиране на събития в областта на културата.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Осъзнаваме, че присъствието ни в медийте и онлайн пространството е не по-малко важно от самите проекти и идеи, които се опитваме да реализираме. Към момента не ни достига човешки, а и финансов ресурс, за да презентираме по най-добрия начин работата си и по този начин да достигам до по-широк кръг от хора.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • В края на 2012 година завършихме работата си по проект за създаване на културна карта на София http://www.culturemap.bg/, който включва над 1500 съществуващи и потенциални обекти на културата в единна база данни. Желанието ни е да доразвием този сайт и да го превърнем в живо място, което да помогне на най-различни артисти и организации да намират място за постоянна работа или поне за случването на своите събития, като същевременно разширим кръгозора на хората и провокираме случването на културен живот и в периферни зони на града, където в момента има огромна липса в тази насока.