Археологически музей „Велики Преслав”

Археологически музей „Велики Преслав” има почти 100 – годишна история. Той е основан като част от Археологическо дружество „Тича” на 26 октомври 1906 г. С напредването на проучванията, експозициите на Археологически музей „В. Преслав” стават все по-богати, нараства и необходимостта от нова, специално построена за музей сграда. Така през 1981 г. музеят е настанен в нова, специално построена за целта сграда, където и до днес посреща любители на историята от цял свят. В музейните фондове се съхраняват повече от 35 000 предмети, 1700 от които са представени в експозиционния отдел. Най- значимите преславски образци са включени в десетки международни изложби, в стотици печатни издания, филмови и медийни продукти. Колекциите на музея представят по най-пълен начин явлението „Златен век” и илюстрират мястото на Симеоновата столица като водещ център на славянската писменост, изкуството и художествените занаяти в Европейския Югоизток през ІХ-Х век.

 • Въпрос

 • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
 • Отговор

 • Сайтът служи за популяризиране на дейността на музея. Той е научно, но и развлекателно средство. Трябва да предоставя актуална информация и то по начин, който да събужда интереса на посетителите.
 • Въпрос

 • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
 • Отговор

 • Велики Преслав е Втората българска столица. За величието на държавата по време на управлението на цар Симеон децата учат още в началния курс на образованието си, но опитът, който се получава от директния досег с предмети от бита и културата на средновековните българи, оставя трайни спомени и обогатява познанията на личността с нагледни факти.

  За популяризирането на дейността на музея е необходим сайт, който да представя актуалните събития, да дава полезна информация, да разполага със снимки, които да подготвят потенциалните посетители какво ще видят и достатъчно материали, които да привличат вниманието и да събуждат интерес и желание да се разгледа експозицията.

  От друга страна, сайтът трябва да обогатява културата на посетителите си, дори те да не могат присъстват в музея. Чрез снимки, история, видеоматериали и пр. всеки желаещ може да се запознае с работата на музея.