Музей „Дом на хумора и сатирата” - град Габрово

Музеят „Дом на хумора и сатирата” в Габрово е културна институция с 41-годишна история, която събира, изучава, показва и полуляризира образци на съвременното хумористично – сатирично изкуство от цял свят; провежда международни и национални конкурси в областта на хумора и сатирата в изобразителните изкуства и българския фолклор; поддържа контакти с творци и сродни институти от 72 страни по света; разполага с богат основен фонд , от който се организират разнообразни изложби.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Хармонизиране на българската култура с бурното развитие на съвременните високи технологии; наличието на богато културно наследство в България (което е извън популярните туристически обекти), почти непознато по света.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Изграждането на нов и атрактивен сайт на първо място ще увеличи броя на по-нетрадиционните туристи и любители на специализирани музеи по света; на второ място ще привлече повече участници в международните конкурси, които се организират от Музея „Дом на хумора и сатирата”; на трето място ще затвърди позициите на институцията като една от най-дълго просъществувалите в областта на хумора и сатирата по света, а това индиректно е червена точка за българската култура