Brazzobrazzie – фестивал

Brazzobrazzie – фестивал, посветен на красотата, богатството и разнообразието на духовата музика. Първото издание се проведе през февруари 2012, второто февруари-март 2013, третото вече е планирано за март 2014. Единственият фестивал, посветен специално на духовите музикални инструменти и духовата музика, в България. Организира се от Сдружение “Брас Асоциация”. От първото си издание през 2012 фестивалът е част от събитията за София – Европейска столица на културата 2019. През лятото на 2012 Брас Асоциация беше поканена да пренесе Brazzobrazzie на една от сцените на фестивала Spirit of Burgas.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Желанието ни фестивалът да има свеж, актуален, функционален уебсайт, отговарящ на пъстротата и радостта на самото събитие.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Да – достъп на повече хора до информация за едно различно, качествено, приятно, позитивно културно събитие, което със сигурност обогатява и оцветява културния и в частност фестивален живот в България.
    Достъп на чужди артисти и организации до информация за фестивала – възможности за културен обмен и обогатяване на музикалната сцена в България.