Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Идействие”

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Идействие” съществува от 2012 година. То е резултат от дейността на неформалната арт група „Идействие”, която бе сформирана през 2009 година във Велико Търново. Целите на сдружението са свързани главно с подпомагане за осъществяването на културен обмен - привличане на творци и съдействието им за изяви в страната и чужбина, повишаване на интереса към съвременните форми на изкуство и приобщаване на по- голям кръг граждани, подобряване на диалога между културни организации, артисти и публика и подпомагане обучението на студенти и хора на изкуството. От 2009 година насам „Идействие” печели шест проекта в сферата на културата и изкуството, които бяха финансирани от „Национален Фонд Култура”, Великотърнофнския Университет „Св. Св. Крил и Методий” и Община Велико Търново. От 2012 година до сега сдружение „Идействие” работи по проект „Таралеж – клуб за културни инициативи” , който се финансира от дирекция Култура на Община Велико Търново. Основна цел на проекта е развитие и популяризиране на дейности в сферата на културата и изкуството в град Велико Търново.

 • Въпрос

 • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
 • Отговор

 • Основната причина да участваме в тази инициатива е активната дейност, която сдружение „Идействие” развива по проект „Таралеж – клуб за културни инициативи“ . „Таралеж” е пространство, което генерира различни артистични и културни прояви и е притегателен център за хора с интерес към изкуствата. Там се провеждат широк спектър от артистични събития под формата на изложби, фестивали, концерти, рецитали, театрални постановки, прожекции, курсове, творчески работилници по изкуствата, образователни семинари, лекции, литературни четения, пленери по изкуствата обърнати към различни възрастови групи в които възможност за изява получават много творци. В клуб „Таралеж” ежеседмично се реализират разнообразни събития. Представят се автори изявяващи се в различни сфери на културата и изкуството. Клубът обогатява града с разнообразни инoвативни дейности. По проект „Таралеж“ бяха организирани няколко фестивала: Фестивал „12 часа Изкуство”, Фестивал на „Уличните Артисти”, Фестивал „ Нощ на Самоводската Чаршия” , симпозиум на „Ледената Скулптура”, фестивал на „Уличните Изкуства”.
 • Въпрос

 • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
 • Отговор

 • Изграждане на уебсайт ще подпомогне популяризирането на дейността на сдружение „Идействие”, творчество на артистите, които се изявяват в клуб „Таралеж“, както и популяризирането на разнообразни артистични форми на изява. През изминалата година в клуб „Таралеж” се изявиха над 200 артисти млади, начинаещи и утвърдени автори от цялата страната, които творят в различни сфери на културата и изкуството. Бяха представени камерни и по-мащабни, многообразни форми на артистични изява. Сайтът също би допринесъл за привличане на повече посетители за събитията, които са безплатни за публиката.
  Сдружение „Идействие” си партнира и с редица организации работещи в сферата на културата и изкуството, които подкрепя и желае да популяризира.
  Смятаме, че е важно съществуването на интернет платформа, която да дава информация за културния живот и артистите както във Велико Търново, така и из цялата страна.