Сдружение “Хамалогика”

“Хамалогика” е проект за организиране на градската среда по артистичен, забавен и полезен начин, подтиквайки участниците в проектите ни да разкрият възможностите на града. Създадено в Бургас, Сдружение “Хамалогика” се стреми да разкрие потенциала на градските пространства чрез събития, свързани с тяхното преобразяване , съживяване и културно обживяване.
Основна цел е провокирането и търсенето на нови теми, които вълнуват града и гражданите му. Акцент на провежданите събития са дискусиите и срещите между гражданите, създаването на нови гледни точки към градската среда и ''засаждането'' на интензивен културен живот в някои неусвоени градски пространства.
Предлагаме различен поглед върху градското пространството и искаме да провокираме участието на гражданите в неговия живот. Програмата и тематиката на всяко събитие е различна и изхожда от контекста на мястото.
Някои от проектите ни в Бургас са: Хамалогика 0: Скрити възможности – събитие в паркова среда; Бургас Plot – акция за спасяване на културно пространство на САБ да не се превърне в казино; инициирането и построяването на легалната графити стена Стеноgraffika в Морска градина Бургас по време на фестивал “Включи града”. Гостували сме със сайт-спесифик проекти по покана на Sofia Architecture week в София, фестивал Urban Dreams и фестивал “Улица Отец Паисий” в Пловдив.
Сдружение “Хамалогика” съдейства за изработването на концепцията и програмата на Бургас за кандидатстването на града в надпреварата за “Европейска столица на културата 2019”

 • Въпрос

 • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
 • Отговор

 • - Видимост за партньорски организации в България и чужбина
  - Визия отразяваща съвременния ни мироглед Тъй като “Хамалогика” е обърната пряко към гражданите на градовете, които обитаваме, връзката с тях на всички нива на общуване е от съществено значение за работата и постигането на целите ни. Изработването на уеб сайт на “Хамалогика” е важно по няколко причини:
  - Лесно достъпен и подреден архив на събитията, идеите и плановете ни.
  - Адекватен контакт с аудиторията, прозрачност, обяви за доброволци и конкурси
 • Въпрос

 • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
 • Отговор

 • Да. Като играч на картата на българската съвременна култура, онлайн присъствието на “Хамалогика” би довело до по-широка информираност за процесите в една българска културна организация, за начините й на взаимодействие с други организации и местната власт.