Mo'fidelity

Mo'fidelity е уебсайт, посветен на съвременните течения в музиката, които добиват все по-голяма популярност на други места по света, но остават сякаш забравени в българските онлайн и офлайн медии. А реално публиката говори сама за себе си – тя изпълва клубове по партита и концерти на артисти, за които рядко може да прочете нещо на родния си език. В mo'fidelity отразяваме нови музикални проекти и пишем ревюта на актуални албуми, като фокусът ни е основно в електронната музика, но не се ограничава само до нея.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Желание за развитие и популяризиране на уебсайт, който предлага алтернатива на масовите музикални вкусове в България.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Музиката, за която пишем, е такъв тип, който би се харесал на широка аудитория, но проблемът е, че голяма част от хората нямат възможност да достигнат до нея. В този смисъл изграждането на сайт за нашия проект би спомогнало за увеличаване достъпността на съвременните музикални течения. По този начин би се обогатила културата на младия българин, насочвайки вниманието му към ново и различно изкуство, което извън страната е лесно достъпно, а тук – рядкост..