Градска библиотека „Стоян Дринов” – гр. Панагюрище.

Градска библиотека „Стоян Дринов” – гр. Панагюрище. Тема на проекта – Разработване и внедряване на информационен портал на Градска библиотека „Стоян Дринов”. Основната задача на проекта е разработване и представяне в Интернет на динамичен портал на библиотеката с цел популяризиране дейносттта, културно масовата работа, представяне на нови – ел. услуги. Осигуряване на активно двустранно общуване с гражданството и институциите в Панагюрище и страната.

 • Въпрос

 • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
 • Отговор

 • Увеличаване броя на читателите и потребителите на информация, както на място в библиотеката, така и като виртуални посещения през Интернет. Увеличаване на броя на хората и институциите предоставящи информация и даващи обратна връзка за актуалността на нашата обществена и културна роля. Приобщаване на библиотеката към глобалното инф. общество и утвърждаването й, като активен културен и инф. център. Връзка към музея, културни и обществени организации, местни медии и др.
 • Въпрос

 • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
 • Отговор

 • Като град с богата история разполагаме с колекция от снимки на града, която можем да допълним тематично с предоставени от Исторически музей – Панагюрище архиви. Искаме да ги дигитализираме и да ги предоставим в портала, като колекция Старо Панагюрище. Това ще бъде и началото за дигитализиране на местното културно наследство. Ще направим линкове към музея, читалищата от Общината, местни медии и обществени организации с което ще спомогнем за популяризиране на местното културно-историческо наследство, местните нрави и обичаи.

  Една от полезните електронни услуги в портала ще бъде предоставянето на поддържания в Градска библиотека своден каталог. Библиотеката е методичен център на читалищните библиотеки от Община Панагюрище. Запазили сме формата на Централизирано комплектуване. Така в портала ще бъдат представени и дейността на тези 7 читалища.

  Предоставяне в портала на своден каталог „Старопечатни, редки и ценни книги”, съхранявани в библиотеката и Исторически музей – Панагюрище. Базата е изградена и включва 522 записа от фонда на библиотеката. Ще бъдат добавени и книгите от фонда на музея. С това ще можем да бъдем полезни за динамичния кулутурен живот в страната.