Лятната Академия на изкуствата в град Созопол

Лятната Академия на изкуствата в град Созопол обединява всички изкуства и е единствената лятна Академия на изкуствата за младежи, занимаващи се професионално с изкуства в България, където младите хора общуват, живеят чрез изкуството, което правят, докосват се до голямата сцена, пред погледа на преподаватели с утвърдени световни имена чрез майсторски класове и уъркшопове. Директното общуване с творци, изградили своята професионална кариера, е стимул за младите участници , стремящи се да отговорят достойно на високите критерии на Академията.
Организатор на това културно събитие е сдружение с нестопанска цел в обществена полза със същото име „лятна Академия на изкуствата“.
Сдружението си е поставило за задача да предоставя обучение към класическите и съвременни ценности в сферата на изкуствата и културата; да осигурява преподаватели – изявени имена от различни школи и направления в изкуствата; да създава условия за културен обмен на младите таланти на изкуството от България и чужбина; да развива професионализъм както у подрастващите, така и в хората, които се „учат цял живот“; да съдейства и стимулира българската школа в изкуствата; да подкрепя чрез степендии професионалната реализация на талантливи деца и младежи включително и такива в неравностойно положение занимаващи се професионално с изкуство.

 • Въпрос

 • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
 • Отговор

 • Основната причина да вземем участие в инициативата, защото интернет сайт е задължителен инструмент в комуникацията на всяка фирма, сдружение, институция и т.н. Изработването на нов сайт е като създаването на нова картина. Много е важно какво впечатление ще оставите у посетителите на сайта. Важно е сайтът да е успешен, достъпен, арт и поради това е добре да се предостави на професионалисти за да го създадат. Промоцията на сайта също е важен елемент, а когато той се изработва от професионалисти и промоцията на техният сайт предполага – професионализъм.
 • Въпрос

 • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
 • Отговор

 • 1. Изграждането на сайт за културният форум лятна Академия на изкуствата би спомогнало българската култура, защото Вашата подкрепата за институции, занимаващи се с култура и образование е подкрепа за двете сфери на прогрес на една нация – културата и образованието.

  2. Изграждането на сайт за културния форум лятна Академия на изкуствата би спомогнало българската култура, защото чрез Вашият сайта ние ще привличаме активни участници за Академията, ще намираме повече фенове за изкуството което правят младите таланти на България и Европа и по този начин ще се утвърдим като „ ярка багра“ в културният живот на страната.

  3. И не на последно място като аргумент за изграждане на сайт на лятната Академия на изкуствата бих искала да изтъкна, че Академията се явява като свързващо звено между едната степен на образование на нашите участници и следващата им степен / например между девети и десети клас; между първи и втори курс на висшето им образование / , а сайта е средството чрез което активните ни участници да достигнат до нас.