Секция „Художествена литература”

Секция „Художествена литература” е една от шестте секция на Съюза на преводачите в България, професионална организация с идеална цел. Секцията обединява преводачите на художествена литература от чужди езици на български и от български на чужди езици; сред членовете й са изтъкнати имена като Александър Шурбанов, Иглика Василева, Анна Златкова, Венцеслав Константинов и др. Цели на секцията са: да представя и защитава интересите на литературните преводачи на национално ниво, да подобрява моралния, правния и материалния статут на литературните преводачи, да работи за високото качество на литературния превод в България и да улеснява размяната на опит и идеи между българските литературни преводачи. Секция „Художестена литература” към СПБ е член на Европейския съюз на асоциациите на литературните преводачи от 2011 г.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Ние, членовете на Секция „Художествена литература” към СПБ, взимаме участие в инициативата, водени от увереността ни в това, че нашият труд трябва да бъде видим за обществото, за да може да получава признание и адекватна оценка на значимостта си. Добре изработеният и често поддържан уеб сайт би допринесъл в голяма степен за видимостта на литературните преводачи в Бълагрия и техния труд. Секцията разполага с оскъдни собствени средства, поради което решихме да използваме добрия шанс, предложен от настоящия конкурс.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Изработването на уеб сайт на секция „Художествена литература” към СПБ би допринесло за българската култура, тъй като би насочило повече обществено внимание към една особена форма на творческа дейност: преводът на литературни произведения. Въпреки че според българското и европейското законодателство литературният превод е авторски труд, в огромна част от случаите преводачите дори не биват споменавани при представянето на книги, в рецензии, отзиви, библиографски бележки и др. Смятаме, че общественото съзнание за това, че произведенията на Шекспир, Пруст, Калвино, Бернхард и хиляди други автори идват до българската публика благодарение на уменията и усилията на литературните преводачи, би допринесло за по-високия статут на професията у нас и оттам, индиректно, за доброто качество на литературния превод в България.