Асоциация за свободен театър (АСТ)

Асоциация за свободен театър (АСТ) е обединение на свободнопрактикуващи артисти и групи в областта на изпълнителските изкуства в България. От учредяването си през 2009-та година Асоциацията се превърна в сериозен фактор по отношение на културните политики в областта на изпълнителските изкуства. В Асоциацията членуват 50 организации и артисти – представители на младото поколение театрални професионалисти както и утвърдени активно действащи творци. Основни нейни цели са представянето на свободната сцена в областта на изпълнителските изкуства, подобряване на условията за професионална работа на принципа на свободната инициатива и проектното начало, децентрализация и насърчаване на разнообразни артистични подходи, активно приобщаване на българската свободна сцена към процесите в европейското културно поле.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Асоциация за свободен театър (АСТ) има нужда от отразяване в интернет пространството чрез представителна интернет платформа. Нуждата от уебсайт е породена от необходимостта свободната изпълнителска сцена да бъде видима в общественото пространство, като пълноценна и важна част от културния живот в България. Асоциацията активно търси финансиране за създаване на собствен уебсайт, но не намира подкрепа от страна на институциите или частния бизнес. Независимите изпълнителски изкуства имат нужда да достигне до нова публика, която да бъде привлечена и образована. Чрез уебсайт на организацията ще се предостави лесен и удобен достъп до информация за алтернативната форма на институционалния театър и множеството проекти, които реализира. Проектите на свободните изпълнителските изкуства често имат кратък живот. С оптимално използване на възможностите на интернет и добро разгласяване на информацията проектите на свободната сцена могат да удължат живота си и да достигнат до по-широка аудитория. Към момента в интернет пространството няма платформа, която да бъде специализирана за съвременни свободни изпълнителски изкуства, точно поради тази причина уебсайтът на АСТ ще се превърне в информационен портал за независимото театрално изкуство, чрез представяне на: „Културен афиш на „свободната“ сцена“ (месечна програма на независими театрални и танцови продукции);информация за АСТ Фестивал за свободен театър (ежегодно издание, което представя селектирани продукции от свободната сцена и се реализира от Асоциация за свободен театър АСТ), информация за какво е това свободен театър; каква е мисията и заложените цели на обединението от свободнопрактикуващи професионалисти.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Самостоятелният уебсайт на организацията ще допринесе за видимостта на свободните изпълнителски изкуства и алтернативната сцена в страната. Уебсайтът ще позволи централизиране на информацията, събрана в интернет платформа, която представя свободните изпълнителски изкуства в страната и всичко свързано с тях. Уебсайтът ще има за цел да привлече нова публика към свободната сцена, която ще бъде активен участник и в разнообразния културен живот в страната. Асоциацията има за цел да представлява артистите на свободната практика. Собствена интернет платформа ще легитимира тази функция на организацията , като придобие по-официална форма и по-представителна позиция. АСТ отразява случващото се на българската свободна сцена преди света. Организацията участва в международни проекти и работи за доброто име на сектора пред чуждестранната публика и колегиалната общност. Уебсайтът на организацията е нужен за реализирането на тази цел, уеб платформа, която да бъде „витрина“ на свободната изпълнителска сцена в страната. ACT е член на Международната мрежа за съвременни изпълнителски изкуства – IETM, с която съвместно реализира дългосрочен проект, стартиран в началото на 2011г. , които цели популяризирането на българските изпълнителски изкуства в чужбина. Сайтът също така ще привлече вниманието към алтернативните, градски и архитектурни пространства, които са подходящи за изкуство. Ще има за цел да отразява проблемите и успехите на свободнопрактикуващите театрални групи и артисти. Уебсайтът ще провокира към активно партньорство с институциите, частния бизнес и други организации. Ще повиши компетенциите и квалификацията на свободнопрактикуващите артисти, като им предостави свободен достъп до полезна и необходима информация за тяхното професионално развитие.