Националната академия за театрално и филмово изкуство

Националната академия за театрално и филомово изкуство е фактор в културния живот на България. Днес Академията е една модерна учебна институция, неотменна част от българското образование, което е един от символите на българската духовност. След Втората световна война в страната настъпват промени в политическия, икономическия и обществения живот, обучението става безплатно, увеличава се и броя на театрите, което води до необходимостта от повече актьори и режисьори. От друга страна, развитието на театъра повишава изискванията на зрителите към него. Засилва се стремежът към професионално усъвършенстване. В печата се появяват статии, в които се издига идеята за създаване на висше театрално училище. Така се стига до Постановлението на Министерския съвет от 28 януари 1948 година, с което Държавната театрална школа при Народния театър се превръща в Държавно висше театрално училище за подготовка на актьори, режисьори и театроведи за българския театър. В него завършват образованието си и учениците от Държавната театрална школа. Специализирана най-вече в областта на сценичните и екранните изкуства, Академичната библиотека и архив на НАТФИЗ притежава около 63 000 тома български и чуждестранни книги и списания. Библиотеката разполага с богат каталогизиран архив на българския театър и българското кино, съдържащ всякакви материали /плакати, снимки, програми, извадки от вестници, списания и др./, датиращи от 1879 г. до наши дни. От 2007 г. архивът се поддържа в електронен вариант. Получаваният по имейл абонамент на статии от периодични издания дава възможност за запознаване със съдържанието на статията. Поддържат се следните бази данни: Книги, Пиеси от периодични издания, Театрален архив, Персоналия, Аналитично описание на статии, Дисертации и дипломни работи, DVD филми.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Уеб сайт на библиотеката е наша отдавнашна мечта. В уеб сайта на НАТФИЗ Академична библиотека и архив е представена много скромно. Нямаме възможност да разгърнем представите си за сайт. А те са: Уеб сайт като свооеобразен информационен портал - стартова страница с тематичен справочник, търсачка, възможности за новини, електронна поща, полезни връзки към други сайтове. Сайтът на вузовската библиотека трябва да бъде точка за достъп както до вътревзуовски, така и до вътребиблиотечни ресурси. Главно място би трябвало да е отредено на информационните ресурси, пълнотекстови бази данни, достъп до онлайн енциклопедии, речници, списания и други научни публикации. Също така да може да бъде осъществен достъп до световните информационни ресурси, отговарящи на задачите и информационните потребности на нашето висше училище.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Не само смятаме, но и сме убедени. Онлайн каталогът ни се използва от хора, живеещи извън България. Вече имаме потребители, чиито потребности сме удовлетворили с малкото възможности, с които разполагаме. Поддържаме фейсбук страница и имаме впечатления от полезността на информацията, която качваме там. А тя не разполага с кой знае какви възможности. https://www.facebook.com/AbaNatfiz . Правим електронна доставка на документи със средствата на Skype, Dropbox, Wetransfer. Екипът ни е малък, но пък мотивиран да е максимално полезен. А уеб сайтът е средство, което ще допринесе за това.