Фондация „Човешката библиотека“

Фондация „Човешката библиотека“ е мрежа от доброволци, които обичат книгите и са обединени около издаването и популяризирането на нова българска и преводна литература. Изключително се залага на качеството, а не на количеството на предлаганите издания, като мерило за качество са красотата и топлината на текстовете, които подчертават ценното и непреходното у човека.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Постигане на по-голяма видимост на сайта на Човешката библиотека, както и заради усещането, че са необходими подобрения/промяна в облика му.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Човешката библиотека подпомага български автори, които са привлекли вниманието ѝ с талантливо написани текстове. Наличието на добре функциониращ сайт помага за популяризирането на тези произведения и тяхното разпространение сред българските читатели. Книгите ни излизат и в електронен формат, като тенденцията е скоро е-книгите да преобладават. Сред заглавията, над които работим, има и някои преводни произведения, чиято популяризация също се нуждае от интернет среда. Не само за представянето и разпространението им – за някои заглавия има кампании по предварително набиране на средства, които се провеждат изцяло в интернет среда.