Националният военноисторически музей

Като водеща културна институция Националният военноисторически музей придава специфичен привкус както на българското, така и на европейското и световното културно битие. Той е тематично специализиран и национален по териториален обхват на дейност и включва: НВИМ – София, и филиали – Военноморски музей – Варна, Парк-музей на бойната дружба - 1444 г. – Варна, Музей на авиацията – Крумово.
В продължение на 97 години Националният военноисторически музей съхранява националната идентичност на българина като част от европейската общност. Музеят е не само пазител на най-богатите български държавни колекции от оръжие, униформи, отличия и знамена, но и обществено средище за традиции, култура и образование, една от водещите туристически дестинации и притегателен център за деца, ученици, студенти, учени и граждани.
За почти вековната си история Националният военноисторически музей съхранява над един милион културни ценности, свидетели на българската и европейската военна история.
Националният военноисторически музей организира целогодишно културни събития и реализира образователни програми. Предлага зали за временни изложби и събития, конферентна зала, оборудвана за симултанен превод, озвучителна и мултимедийна техника, библиотека със специализирана литература и сувенирен магазин.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Една от основните цели на музея е да работи в полза на обществото. Информационното мрежово общество утвърди Интернет като важна комуникационна среда, чрез която отделните субекти достигат до значителен брой потребители. В този смисъл изграждането на съвременен сайт на НВИМ ще спомогне за увеличаване на посетители му и за изграждане и утвърждаване на собствен профил в глобалната мрежа.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • В съвременното общество акцентите все по-често се поставят върху културната и социалната интеграция. В този смисъл социализирането на културно-историческото наследство с военен профил е начин за запазване и осмисляне на общите ценности в европейското общество. Осъвременяването и оптимизирането на сайта на Националния военноисторически музей ще спомогнат за популяризиране на българската култура и военната история чрез богатата визуална и текстова информация, свързана с многообразните дейности на музея. Националният военноисторически музей е културен и научен институт, който издирва, изучава, съхранява и популяризира културни ценности и образци, свързани с българската военна история, с познавателна, образователна и естетическа цел. Така той обогатява с националната ни история общата европейска култура.