Наследство BG - Сайтът за културното наследство на България

Идеята за проекта се зароди в студентските ми години. Първоначално започнах да работя в екип с група колеги от университета, но постепенно нещата се разпаднаха. Аз реших да доразвия и да представя идеята си като моя дипломна работа за бакалавърската ми степен. Представянето на идеята ми предизвика голям интерес и одобрение сред преподавателите и това ми вдъхна кураж да продължа да развивам и реализирам идеята си.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Магистърката степен, която защитих беше “Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда” и това ме насочи към изучаване на най-модерни начини за представяне на нашата богата култура. Съвременното представяне на информацията предизвикава интерес у младите, който те не проявяват към традиционните хартиени носители. За мен инициативата “Културата онлайн” представлява една силна подкрепа от истински професионалисти в областта.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Смятам, че интернет пространството сериозно затвърждава позициите си като основно средство за комуникация и неизчерпаем източник на информация. Представянето на нашата култура онлайн би спомогнало за нейното популяризиране сред младото поколение. Съвременните начини за представяне на информация като 3D възстановки, виртуални разходки, видео и др. представляват лесен и удобен начин за възприемане на културата ни.