Исторически музей - град Самоков

Исторически музей-Самоков е със статут общински музей с регионално значение, с делегиран бюджет като вторичен разпоредител. Той е регистриран като културна институция. Създаден е през 1930-1936 г. Сградата на музея е проектирана в стил неоренесанс през 1939 г. и е първата музейна сграда в България. Неговата основна задача е професионално занимание с културното наследство на Самоков и неговия район и опазването и популяризирането му. Една от най-важните негови мисии е ролята му като един от 100-те национални туристически обекта в България. Музеят се радва на добра популярност и посещаемост и е включен в много туристически пътеводители и извън България. Образователната и социална дейност на музейната институция в Самоков включва работа с различни целеви групи: ученици, студенти, чуждестранни туристи, социално включване на етносите и хората в неравностойно положение. Музейната колегия разработва специализирани програми за работа с тези целеви групи. За наше съжаление в Интернет-пространството сме слабо представени или ако да, то с много неактуална информация. В момента работим по дигитализация на културното наследство.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Причината за нашата кандидатура е липсата на собствен уеб сайт и възможността да създадем бърз достъп на интернет-потребителите до условията за посещение и научна работа, които предлага Исторически музей-Самоков.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Самоков е емблематичен град за българската възрожденска култура, с безценно културно наследство – Самоковската художествена школа напр., представена с 90 икони в постоянната експозиция на музея, е все още недостъпна за интернет-потребителите, особено за специалисти в чужбина.