Международен Съвет на Самодейните Средища

Ние сме неправителствена организация и сдружение с нестопанска цел „Международен Съвет на Самодейните Средища” (www.international3c.org). Организацията е създадена през 2008 г. като мрежа от читалища и техни подобни културни асоциации на общностни културни центрове от 50 страни в цял свят. През 2009 г. на мястото на стария занаятчийски дюкян на семейството на Надежда Савова, основател на М3С, в Габрово се експериментира и създава първата Хлебна Къща „Св. Христофор”, а малко по-късно през 2010 г. отваря врати и втората къща в Златарица. През 2012 г. сдружението печели финансиране от престижната американска фондация C.S.Mott с проект за развитие на Мрежа от Хлебни Къщи в 5 града на България – София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Габрово.

  • Въпрос

  • Каква е основната причина да вземете участие в инициативата?
  • Отговор

  • Желание за популяризация, омрежаване (networking) и сътрудничество.
  • Въпрос

  • Смятате ли, че изграждането на Ваш сайт би спомогнало българската култура? Ако да, то по какъв начин?
  • Отговор

  • Да. Обмисляме по-голяма платформа в културната сфера, за което ще ни е нужна подкрепа „free of charge“.